Disclaimer


Disclaimer Stichting Bikers For Animals

Deelname aan evenementen van de Bikers For Animals (BFA) of door BFA aanbevolen evenementen is geheel voor eigen risico.

De deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf of van degene voor wie ze aansprakelijk zijn wordt veroorzaakt.

De Stichting Bikers For Animals aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na de activiteiten, evenementen en tourritten.

Elke deelnemer dient zelf voor alle geldige documenten en benodigde verzekeringen zorg te dragen.

Uw voertuig en uw verantwoordelijkheid als bestuurder dient te voldoen aan de geldende wetgeving, zowel die in Nederland als ook daarbuiten.

De verstrekte routes zijn niet verplicht om te worden gevolgd maar slechts een aanbeveling.

De inhoud van de website is door de Bikers For Animals met de grootst mogelijke zorg samengesteld, afbeeldingen mogen niet zonder toestemming en bronvermelding worden gebruikt.

De Bikers For Animals aanvaard geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de getoonde content op de website.

Bikers For Animals is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen danwel gelinkt.

Bikers For Animals is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen en/of door derden is verspreid.

Privacy

De verstrekte (persoons)gegevens wordt in een geautomatiseerd bestand opgenomen.

Gegevens uit deze administratie zullen niet aan derden worden verstrekt conform de Algemene Verordening

Gegevensbescherming.

Tijdens evenementen kunnen personen en voertuigen op beelddragers worden vastgelegd.

De opnamen kunnen voor de BFA media zoals website, clubblad en social media worden toegepast zonder toestemming van de geportretteerde(n).