29 Januari 2014

Vandaag hebben wij een mail gestuurd naar het Ministerie van Economische zaken inzake de dierenmishandeling in de Oostvaardersplassen door Staats Bosbeheer

 

Geachte,

Bij deze wil ik een klacht indienen wegens zware dierenmishandeling door Staats Bosbeheer.
Deze brief gericht aan het NVWA en de Nederlandse Overheid zal ook openbaar op internet op onze site www.bikersforanimals.nl te zien zijn door iedere bezoeker.

In Nederland zijn er naar onze mening te weinig wetten en regels wat betreft dierenwelzijn.
Echter word er door het NVWA en het LID in Nederland gecontroleerd bij diverse bedrijven.
Zodra een bedrijf in overtreding is word daarvoor een proces verbaal uitgeschreven en worden er boetes of zelfs celstraffen geëist.

Echter lapt de overheid de regels zelf aan zijn laars.
Als wij kijken naar wat Staats Bosbeheer doet met de Oostvaardersplassen dan overtreden zij diverse wetten.
Ik heb even snel op de site www.wetten.nl gekeken en vond daar binnen een minuut al de volgende wetten:

Gezondheid en welzijnswet voor dieren.

Artikel 35
1.Bij algemene maatregel van bestuur worden regelen gesteld omtrent de wijze waarop dieren van bij die maatregel aangewezen soorten of categorieën van dieren mogen worden gehouden.

2.De krachtens het eerste lid gestelde regelen kunnen onder meer betrekking hebben op:

c. de ruimte waarover dieren moeten kunnen beschikken.

Artikel 36
1. Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen

3. Een ieder is verplicht hulpbehoevende dieren de nodige zorg te verlenen
Artikel 37

Het is de houder van een dier verboden aan een dier de nodige verzorging te onthouden.

Dit zijn nog maar enkele wetten die Staats Bosbeheer overtreed.

Ik verwacht dan ook dat het Ministerie van Economische Zaken voor Staats Bosbeheer geen uitzondering zal maken en deze verplichten de wetten na te leven en sancties zal opleggen zolang Staats Bosbeheer in overtreding is.

Hoogachtend, Namens stichting Bikers For Animals