Help

Niemand kan in de toekomst kijken, zo ook wij niet.

Toen wij ruim 20 jaar geleden in deze woning gingen wonen hadden wij geen enkel idee dat de Bikers for animals ons leven zo zou veranderen.

Zelfs toen wij in 2010 de stichting begonnen konden wij niet voorspellen dat het zo een omvang zou krijgen.

In korte tijd kregen wij een behoorlijk goede reputatie en dat was ook te merken.

Wij konden met regelmaat oudere afgedankte honden ophalen, de een kon na medische zorg en socialisatie herplaatst worden.

Helaas waren er ook vaak honden die teveel mankeerde of te beschadigd waren, deze bleven bij ons.

Zo neemt ongemerkt de hoeveelheid honden toe en word de roedel steeds groter.

Uiteraard houden wij zoveel mogelijk rekening met onze omgeving en houden wij de overlast heel beperkt, echter hoe groter de roedel word…des te meer moeite gaat dit kosten.

En dan kom je op het punt dat je reëel moet zijn en zie je dat het niet meer te doen is.

Buiten dat het voor ons niet meer te doen is zie je ook dat je aan kwaliteit gaat inleveren.

De kwaliteit die wij op het oog hadden bij het opstarten van de stichting en waar onze goede reputatie op gebaseerd is.

Nu is dan het moment dat wij hebben besloten om een opname stop te houden, er moet nu echt iets gaan veranderen als wij willen blijven doen wat wij nu doen en misschien zelfs nog meer.

Er moet nu echt een vrijstaande lokatie komen met een stuk terrein voor de honden.

Help ons alstublieft zodat wij dit kunnen blijven doen, er zijn nog zoveel honden die onze hulp nodig hebben.

Doneer, elke euro is er een…

Onze Crowdfunding