Hootch

Hootch is een bok die samen met Turbo op hetzelfde adres woonden.

Hootch is door afstand met Turbo meegekomen.

 

U kunt Hootch virtueel adopteren door minimaal 5 Euro per maand over te maken op NL91INGB0007809986 Ovv Hootch